ink left
ink right
marinas

Botella Ao Mar

Esta Exposición emprega a mesma garrafa que o pintor LUIS SEOANE na súa BOTELLA AL MAR, a editora creada por él durante o seu exilio en BOS AIRES. É o mesmo recipiente, outra a mensaxe ¿ou se cadra é tamén a mesma?

BOTELLA AO MAR, unha exposición organizada pola Asociación Galega de Artistas Visuais, e Unión de Artistas Visuais do Estado, na Casa das Artes de Vigo (10 Abril-1 Mayo), e no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela (7-18 Mayo) en 2003. Na que participan máis de (350) trescentos cincoenta obras doadas polos artistas de todo o Estado Español e máis de trinta escritores que tamén se implicaron nela, son outros tantos exemplos máis do compromiso das xentes da cultura co futuro do noso pais. Son de agradecer todas as implicacions que fixeron posibel a mostra.

-Manuel Quintana Martelo, Presidente de AGAV-

EN ESPAÑOL:

Esta exposición emplea la misma jarra que el pintor LUIS SEOANE en su BOTELLA AL MAR, la editora creada por él durante su exilio en Buenos Aires. Es el mismo recipiente, con otro mensaje ¿o quizás es el mismo?

BOTELLA AL MAR, una exposicion organizada por la Asociación Gallega de Artistas Visuales, y la Unión de Artistas Visuales de España, en la Casa de las Artes de Vigo (10 Abril a 1 de Mayo), y en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela (7 a 18 de Mayo) en 2003. En la que participan más de (350) trescientas cincuenta obras donadas por los artistas de toda España y más de treinta escritores que también se implicaron en ella, son otras tantos ejemplos más del compromiso de las gentes de la cultura con el futuro de nuestro país. Son de agradecer todas las implicaciones que hicieron posible la exposición.

Obras publicadas en Botella Ao Mar: Ventana ó Mar

paisajes gallegos

Raíces

Baixo o nome de Raices intégranse as miredas femininas, mulleres que entenden a arte como colaboración,unión e encontro. Esta palabra entraña vínculo y compromiso, establece un sentido de base e de profundidade, é xermolo de vida e principio; é tamén recoñecer a terra ás orixes. É pasado e tamén futuro.

Son as artistas que,desde a pintura e desde a escultura, queren xerar este espazo poético común. Elas agasállannos formas de sentir, formas de se achegar a través da expresión artística ás persoas e ás paisaxes, ás emocións e ao mundo.

Desde a Xunta de Galicia comprácenos apoiar iniciativas coma esta, para darmos outro paso adiante nese camiño común que é a promoción e a divulgación da arte, e agradecémoslle a prestixiosa institución Xuventude de Galicia-Centro Galego de Lisboa os constantes esforzos e a vontade real que demostra, ao estreitar unha vez máis os vencellos que indiscutibelmente nos unen.

Manuel Fraga Iribarne, Presidente da Xunta de Galicia

EN ESPAÑOL:

Bajo el nombre de Raíces se integran las miradas femeninas, mujeres que entienden el arte como colaboración, unión y encuentro. Esta palabra entraña vínculo y compromiso, establece un sentido de base y de profundidad, es gérmen de vida y principio; es también reconoce la tierra a sus orígenes. Es pasado y también futuro.

Son las artistas quienes, desde la pintura y desde la escultura, quieren generar este espacio poético común. Ellas nos agasajan formas de sentir, formas de llegar a través de la expresión artística a las personas y a los paisajes, a las emociones y al mundo.

Desde la Xunta de Galicia nos complace apoyar iniciativas como esta, para dar otro paso adelante en este camino común que es la promoción y divulgación del arte, y le agradecemos a la prestigiosa institución Xuventude de Galicia-Centro Galego de Lisboa los constantes esfuerzos y la voluntad real que demuestra, al estrechar una vez más los lazos que indiscutiblemente nos unen.

Obras publicadas en Raices: Castiñeiro, Farol sevillano

Todas las obras aquí representadas son propiedad intelectual de Teresa Albarran, quien se reserva todos los derechos sobre ellas. Prohibida cualquier reproducción parcial o total de sus obras sin su consentimiento.

Diseño gráfico realizado 1 STEP PROCESS SOFTWARE S.L., todos los derechos reservados.